LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

LifeLong Learning Hungary Foundation


Idézetek, aforizmák:

"Aki nem érti meg az élet célzásait, azt az élet elõbb-utóbb telibe találja." C.G.Jung
"A jövõ gyárának csak két alkalmazottja lesz: egy ember és egy kutya.
Az ember dolga az lesz, hogy etesse a kutyát, a kutyáé pedig az, hogy ne engedje az embert hozzányúlni a berendezésekhez." Warren Bennis
"Nem helyes hallgatni akkor, amikor tudok valamit és mások nem tudják." Teller Ede
Minden "elvesztett" üzlet, ha nyugodtan átgondoljuk, ugródeszka lehet egy sokkal jobb üzleti lehetõség megszerzéséhez!"  Varga Zsolt
"A világ pont annyira a tiéd is, mint amennyire te is kiveszed belõle a részed!" Varga Zsolt
"Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól!" T. A. Edison
" Minden szakma a laikusok elleni összeesküvés." George Bernard Shaw *
"Emerson azt mondta, hogy ha egy jobb egérfogót csinálsz, az emberek ösvényt taposnak a kunyhódhoz. Ez azonban ma már nem igaz. Senki sem fog hozzád ösvényt taposni. Be kell csomagolnod, és reklámoznod kell azt az egérfogó. Akkor jönni fognak." Charles Gillette *
"A siker egyszerûen csak szerencse kérdése. Kérdezz meg egy sikertelent!" Earl Wilson *
"Elveheted a gyáraimat, a pénzemet, de hagyd meg az üzletkötõimet, és kevesebb mint két éven belül ugyanott leszek, ahol ma." Andrew Carnegie *
"Ne tárgyaljunk sesem félelembõl - de ne féljünk tárgyalni." J. F. Kennedy *
"Az optimista kijelenti, hogy a lehetséges legjobb világban élünk, a pesszimista tart attól, hogy ez igaz." James Branch Cabell *
"A nevetés félelmetesebb fegyver, mint a kard." Lina Wertmüller *
"A vállalkozás a legélvezetesebb mindazon dolgok közül, amit az ember felöltözve csinálhat." Swen Atterhead *
"Az ember sok mindent hajlandó csinálni, hogy szeressék, de minden hajlandó megtenni, hogy irigyeljék." Mark Twain *
* A Franciaországban megjelenõ Moniteur tudosítása 1815 márciusában Napóleon menetelésérõl az Elbától Párizsig:

Március 9:   A szörnyeteg megszökött számûzetésének helyérõl
Március 10: A korzikai emberevõ Cap Juannál partra szállt.
Március 11: A tigris megjelent Gapnél. Minden oldalról csapatok érkeznek, hogy megállítsák az elõrenyomulását. Véget ér szánalmas kalandja, és arra kényszerül majd, hogy a hegyekben bujkáljon.
Március 12: A szörny eljutott Grenoble-ig.
Március 13: A zsarnok most Lyonnál tart. Ahol megjelenik, rettegés lesz úrrá az embereken.
Március 18: A trónbitorló megkisérli, hogy 60 órás meneteléssel elérje a fõvárost.
Március 19: Bonaparte erõltetett menetben halad, de lehetetlen elérnie Párizst.
Március 20: Napóleon holnap érkezik Párizs falai alá.
Március 21: Napóleon császár Fontainebleau-nál áll.
Március 22: Tegnap este õfelsége a császár hivatalosan is elfoglalta helyét és beköltözött a Tuileriákban. Az emberek leírhatatlanul boldogok.
"Szerintem egy értekezlet csak akkor lehet eredményes, ha már a kezdés elõtt tudod, mit akarsz elérni. Elnézést, ha nem hangzik túl demokratikusan." Nelson Rockefeller *
 "Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megõrizd a nyulgalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd." Mahatma Gandhi *
"Ha a gépkocsiipar olyan sebességgel fejlõdött volna az elmúlt két évtizedben, mint a félvezetõk gyártása, a Rolls-Royce csak három dollárba kerülne, és nem lenne parkolási gond, mert egy centiméternél alig lenne nagyobb a hossza." George H. Heilmeier *
"Minden sikeres vállalkozásnak három emberre van szüksége - egy álmodóra, egy üzletemberre és egy gazdagemberre." Peter McArthur *
 "Csupán egyetlen dolgot ígérhetek önöknek az ûrprogram kapcsán: az adódollárjuk egyre messzebb fog repülni." Werner von Braun
 "Bizottság - emberek csoportja, akik egyenként semmit sem tudnak tenni, de együtt el tudják dönteni, hogy lehetetlen bármit is tenni." Fred Allen *
"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni."
Harry Lorayne*
"A mosoly a legerõteljesebb az arc összes gesztusai közül." Allan Pease
 "Ha egy fontos személlyel tárgyalsz, képzeld el, hogy alsónemûben van! Én mindig ezt alkalmaztam az üzletben." Joseph P. Kennedy *
 "A bûnözõ olyan, rablóösztönnel rendelkezõ személy, akinek nincs elég pénze, hogy alapítson egy vállalkozást." Robert W. Kent *
 "Ha kideríted, mit hajlandó feláldozni valaki azért, hogy teljesüljön a legfontosabb vágya, mindent megtudtál róla." C. Houghton *
 "Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni, de ha valamit megígértél, igyekezz tartani a szavad!" George Washington *
 "A fejlett humorérzék - megfizethetetlen kincs. Nemcsak attól óv meg, veszélyesen komolyan végy ügyeket és embereket - beleértve önmagadat is -, de jelentõsen hozzájárul, hogy tárgyilagosan ítélj meg dolgokat. Segít abban is, hogy higgadtan fogadj csapásokat, amelyek egyébként a kétségbeesésbe kergetnének." Percy H. Whiting*
 "Minden gyökeres változást megelõz egy passzív, egyet nem értõ, de nem kihívó beállítottság az emberek részérõl. Reménytelenül sikertelennek, megvertnek, elveszettnek kell érezniük magukat, hogy el legyenek szánva: szakítanak a múlttal és szerencsét próbálnak a jövõvel." Saul Alinsky *
"Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Elõször, hogy legyõzd a félelmedet. Másodszor, hogy megtanuld, hogyan kell csinálni. Harmadszor, hogy kiderítsd, szereted-e csinálni." Virgil Thomson*
"Akinek nyerõ kártyái vannak mindig tisztességesen játszik." Oscar Wilde
"Ha egy fontos dolgot akarsz megértetni, nem szabad finomkodni, szellemeskedni. Használj cölöpverõt. Azonnal csapj le a lényegre! Azután végy lélegzetet, és csapj le a lényegre! Azután harmadszor - hatalmas robajjal." Winston Churchill *
"Egy ország teljesítõképességét végsõ soron az határozza meg, milyen mértékben képes kibontakoztatni az egyénekben rejlõ erõket." Eric Hoffer *
"A beszéd - utazás, amelynek célja van, ezért az utat fel kell térképezni. Aki úgy kezdi, hogy nem tart sehová, általában oda is jut." Dale Carnegie *
"Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van." Konfucius *
"Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, késznek kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát!" Brian Tracy
"Sok minden, amit ma menedzsmentnek nevezünk, nem más, mint annak nehezítése, hogy az emberek eredményesen dolgozzanak." Peter F. Drucker *
"Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni." Lord Chesterfield *
"A menedzser az, aki helyesen csinálja a dolgokat. A vezetõ az, aki a helyes dolgokat csinálja." Warren Bannis *
 "Az idealista javíthatatlan. Ha kipenderítik a mennyországból, eszményt kovácsol a poklából." Friedrich Wilhelm Nietzsche *
"Mint sok sportágban, az idõzítés - minden. Mefelelõ pillanatban egy üzleti húzás lehet eredményes, de egy késõbbi idõpontban már kevésnek bizonyulhat a sikerhez." Andrew S. Grove (Gróf András) *
"Idegeskedünk a túlnépesedés miatt. Csakhogy nem a megfelelõ idõben idegeskedünk." Arthur Hope*
"Semmi sem igényli annyira a változtatást, mint mások szokásai." Mark Twain *
 "A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni." William Gibbs McAdoo *
"A siker titka az, hogy képesek legyünk megváltoztatni emberek véleményét. Ettõl lesz valaki jó ügyvéd, jó politikus, jó fûszeres." Frank Crane *
"Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja." Henry David Thoreau *
 "Csak a középszerûek nyújtják mindig a legjobb formájukat." Jean Giraudoux *
"Minden megoldás új problémát szül." Arthur Bloch *
"A fejlõdés legfontosabb kulcsa az emberi választásban rejlik." George Eliot *
"A hülye mindig okoskodik, az okos mindig hülyéskedik!" régi magyar mondás
 "A zsenialitás alig több, mint képesség arra, hogy ne a megszokott módon nézzünk a dolgokra." William James *
 "A siker titka a nem kézenfekvõ dolgok megszervezése." Oswald Spengler
 "A demagóg elméje csodálatos gépezet. Bármit elõvarázsol, amit a birtokosa igényel tõle." H. L. Mencken*
"Nem elég azt mondani: "Megteszek minden tõlem telhetõt." Amire szükség van, azt színvonalasan meg kell csinálni." Winston Churchill *
1. A menedzser intézkedik, a vezetõ újít.
2. A menedzser rendben tart, a vezetõ fejleszt.
3. A menedzser a rendszerre támaszkodik, a vezetõ az emberekre.
4. A menedzser az ellenõrzésben bízik, a vezetõ az emberekben.
5. A menedzser megfelelõen csinálja a dolgokat, a vezetõ a megfelelõ dolgokat csinálja."


Fortune Magazin
" Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. Aki ismeri a miértet, mindig a fõnöke lesz. " Ralph Waldo Emerson*
"Az alkotó élet titka az, hogy felnõttkorban is megõrizzük a gyermekkor szellemét." Thomas Huxley
"A világ tele van készséges emberekkel. Az egyik fele kész dolgozni, a másik fele kész hagyni õket dolgozni." Robert Frost *
"Ne félj a tökéletességtõl! Úgysem éred el sohasem." Salvadore Dali *
"Az optimista olyan fickó, aki hisz abban, hogy a légy azt keresi, hogyan juthatna ki a szobából." Samuel Goldwyn *
"Azok az emberek, akik tökéletesen hisznek önmagukban, mind az elmegyógyintézetben vannak." G. K. Chesterton *
"A pénz olyan nyelvet beszél, melyet mindenütt értenek." Aphra Behn *
"Nem létezik kis ország. Egy nép nagyságát nem a lélekszáma határozza meg, mint ahogy egy ember nagysága sem a testsúlyának függvénye." Victor Hugo *
"Semmi sem teszi olyan élessé a látást, mint az irigység." Thomas Fuller *

"Ha egy szervezet túl mereven ragaszkodik a régi módszerekhez, a tegnap gyógymódjai a holnapi betegségek okozóivá válnak."

Ed Oakley és Duog Krug*

 "Ahhoz, hogy eljussunk az ígéret földjére, keresztûl kell tárgyalnunk magunkat a vadonon." Herb Cohen*
"Az optimizmus és a realitásérzék kéz a kézben járnak, õk a problémamegoldó ikrek. A legrosszabb párosítás a pesszimizmus és a cinizmus." Denis Waitley *
"A boldogság, a gazdagság és a siker mind különbözõ célok melléktermékei - közvetlenül maguk nem lehetnek célok." Denis Waitley *
"Ha meg akarsz tréfálni valakit , aki állandóan vitatkozik veled, érts egyet vele!" Ed Howe *
"Az idõzítés egyik kritikus pontja a tárgyalásnak. Ezért, ha bármikor beadsz egy ajánlatot, adj hozzá egy határidõt is!" Brian Tracy
"Ahhoz, hogy elindulhass a gazdagság felé vezetõ úton, elég, ha a termékeid és a szolgáltatásaid csak 10%-al jobbak, mint a versenytársaidé." Brian Tracy
"Figyeld, hol válik keménnyé a haladás és látni fogod, hogyan haladnak a kemények!" Napoleon Hill *
"Az a legköltségesebb ostobaság, ha szenvedélyesen hiszünk egy nyilvánvalóan hamis dologban." H. L. Mencken *
"A siker az nem szerencse kérdése, hanem a jó stratégiáé!" Varga Zsolt
"Csak a középszerûek emelkedhetnek fel egy olyan rendszerben, amelyik nem tûri a hullámveréseket." Laurance J. Peter *
"Érthetõ, hogy gondolkodásunk merev fogalmakat szûrhet le a mozgalmas valóságból, de mindenképpen lehetetlen, hogy a fogalmak merevségével rekonstruáljuk a valóság mozgalmasságát." Henri Bergson *
"Jó, ha a meleg szív hideg fejjel párosul. Az olyan nép, amely valóban érett arra, hogy önmagát kormányozza, egyrészt nem hagyja magát félrevezetni az ömlengõ ígéretektõl, másrészt megköveteli, hogy akit posztra emel, az minden ígéretét teljesítse." Theodore Roosevelt *
"A vezetési tanácsadók olyan fickók, akik kölcsönkérik az órádat, hogy megmondják neked, mennyi az idõ, azután továbbállnak az óráddal." Robert Townsend *
"A nagy üzlet is kis üzlet - csupán néhány nullával több van a végén!"*
Robin Holmes á Court
"Annak semmi sem lehetetlen, aki másokat ugráltat!"
Magyar népi bölcsesség
"Bármely szervezetet csak tiszta értékek alapján lehet és érdemes vezetni!"
Varga Zsolt
 Folytatjuk . . .

* forrás: Alexander Oakwood (a néhai Doubravszky Sándor) Szerk. Aforizmák könyve I-II. kötet


© Lifelong Learning Magyarország Alapítvány