Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

 
Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

 LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány


 "TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK"
avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében

Tudományos Konferencia; Gyõr, 2010. április 14-én szerdán


 

Konferencia fõoldala:

Fotoalbum

Fényképek

Program

Regisztráció

Formai követelmények

CD kiadvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Köszönjük kedves elõadóinknak, vendégeinknek, hogy részt vettek a konferencián!

 

Az eseményen készült fényképeket megtekinthetik a bal oldali menü "Fényképek" , valamint a "Fotoalbum" menüpontjára kattintva.

 

 


Üdvözlettel:

Prof. dr. Rechnitzer János
a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese és a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetõje

Prof. dr. Józsa László
a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja

Szalai Piroska

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány
szakmai igazgatója

A konferencia védnöke és szponzora:


Stratégiai partnerek:


Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottsága


MTA Veszprémi Területi Bizottsága

Média támogató:


vezetéstudományi szakfolyóirat

 A rendezvényt támogatta az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0011 számú, Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen címû projektje. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 Szervezõk: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Lifelong Learning Magyarország Alapítvány