Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

 
Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

 LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány


 "TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK"
avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében

Tudományos Konferencia; Gyõr, 2010. április 14-én szerdán


 

Konferencia fõoldala

Fotoalbum

Fényképek

Program

Regisztráció

Formai követelmények

CD kiadvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Köszönjük kedves elõadóinknak, vendégeinknek, hogy részt vettek a konferencián!

A fényképekbõl készített fotóalbumot megtekinthetik a "Fotoalbum" menüpontra kattintva.

 


Dr. habil. Bencsik Andrea
a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának docense


Prof. dr. Rechnitzer János
a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese és a Regionális- és
Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetõje


Dr. habil. Noszkay Erzsébet
MTA Vezetés és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment
Albizottságának elnöke


Alois Kauer
az Audi Akademie Hungaria Kft. ügyvezetõ igazgatója


Prof. dr. Józsa László
a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja

 

A konferencia védnöke és szponzora:


Stratégiai partnerek:


Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottsága


MTA Veszprémi Területi Bizottsága

Média támogató:


vezetéstudományi szakfolyóirat

 A rendezvényt támogatta az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0011 számú, Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen címû projektje. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 Szervezõk: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Lifelong Learning Magyarország Alapítvány